Kategórie

Fitness doplnky

Odber noviniek

Reklamačný poriadok

 

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a o prípadných zistených vadách do 5 dní informovať predávajúceho.
 2. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci učiniť písomne (e-mailom) do 5 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené vady. Popísať, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie kupujúcí odošle do sídla predávajúceho.
 3. K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Predávajúci se zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od obdržania reklamácie, o spôsobe vybavenia reklamácie.
 6. Pri reklamovanom tovare po dobe dlhšej ako sedem dní od doručenia tovaru, kupujúci zašle tento tovar spolu s popisom reklamácie a faktúrou na adresu predajcu. Po prijatí tovaru predajcom tento do troch dní od prevzatia informuje kupujúceho  písomne alebo telefonicky o spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní. Náklady spojené na zaslanie tovaru predajcovi znáša kupujúci.

 

 

 REKLAMÁCIA TOVARU SA VZŤAHUJE LEN NA PRÍPADNÉ VADY MATERIÁLU ALEBO VADY VYHOTOVENIA!

     REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE NA POŠKODENIA VZNIKNUTÉ NESPRÁVNYM ZAOBCHÁZDANÍM, MANIPULÁCIOU, NADMERNÝM MECHANICKÝM NAMÁHANÍM A NESPRÁVNYM OŠETROVANÍM TEXTILU! TEXTIL JE NUTNÉ OŠETROVAŤ PODĽA SYMBOLOV UVEDENÝCH NA VÝROBNÝH ŠTÍTKOCH TEXTILU!

 

PRI OŠETROVANÍ TEXTILU DODRŽUJTE NASLEDOVÉ RADY:

 • TEXTIL PERTE NA KRÁTKOM PROGRAME 
 • PERTE PRI 30°C!
 • NEOŠETRUJTE CHEMICKY!
 • TEXTIL ŽEHLITE VŽDY OBRÁTENÝ NA RUBY!
 • NIKDY NEŽEHLITE POTLAČ!