Kategórie

Fitness doplnky

Odber noviniek

 

Nákupný poriadok

  

Ako nakupovať

 1. Ak sa rozhodnete pre nákup v e-shope www.hardliner.sk, jednoducho si kliknete na produkt, ktorý ste si vybrali, kliknete na okienko "Kúpiť" a tovar Vám bude vložený do košíka. Ak ste sa rozhodli len pre jeden produkt, potom stačí už len zvoliť voľbu vytvoriť objednávku, v prípade väčšieho požadovaného počtu konkrétneho výrobku vyplňte počet kusov,  ak nie ste registrovaný vyplniť doručovaciu adresu a kontaktné údaje, pre rýchlejšiu komunikáciu nezabudnite prosím uviesť Vaše telefónne číslo , spôsob dopravy a ostatné je už na nás.

 2. Zvýšenú pozornosť pri výbere oblečenia venujte výberu vhodnej veľkosti. Tovar je možné vymeniť, resp. vrátiť, avšak bez nároku na vrátenie poštového poplatku za odoslanie späť. Poštovné za vymenený tovar hradí zákazník.

  

Práva a povinnosti predajcu

 1. Predajca má povinnosť vybaviť objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke. Tovar je odosielaný v závislosti od skladu  zväčša nesledujúci pracovný deň od prijatia objednávky, v opačných prípadoch bude zákazník kontaktovaný a bude mu ozrejmený termín dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné či vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

 2. Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci právo tak učiniť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. (odstúpenie od kúpnej zmluvy) , Predajca vráti čiastku zaplatenú kupujúcim za vrátený a nepoškodený a nenosený tovar do siedmich pracovných dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Predajca nevracia čiastku za poštovné a dobierku .

 3. Tovar až do úplného zaplatenia zákazníkom zostáva majetkom predajcu (MBS TRADE s.r.o.)

   

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 

Informačný systém - internetový obchod www.hardliner.sk je podľa §34 až §36 zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201408820.

Na základe vyššie uvedného sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.hardliner.sk zaväzuje k tomu, že Vaše údaje budú u nás uchovávané a chránené pred zneužitím a za žiadnych okolností nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Vaše údaje sú určné výhradne k plneniu obchodnej zmluvy medzi vami ako kupujúcim a prevádzkovateľom obchodu www.hardliner.sk ako predávajúcim, na účely štatistického spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom.
 
Registráciou v internetovom obchode www.hardliner.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
 
Internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 
Zákazník má právo, ak si po nákupe neželá ďalej uchovávať jeho údaje v administrátorskom rozhraní internetového obchodu,  požiadať o odstránenie jeho údajov z databázy internetového obchodu.

.

  

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a prípadné ďalšie poplatky (poštovné,  dobierka) uvedené v záväznej objednávke.

 2. Kupujúci uvedie správne a pravdivo údaje potrebné k vybaveniu objednávky.

 3. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený, v prípade tréningového náradia nesmie byť porušený obal a v prípade doplnkov výživy nesmie byť konkrétny výrobok otvorený.

  Značka hardliner® je registrovaná ochranná známka a je výhradným vlastníctvom spoločnosti MBS TRADE s.r.o. Akékoľvek napodobňovanie, kopírovanie alebo používanie značky hardliner je zakázané!